Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Hotline tư vấn

096 553 2879 - 0707 624 500
  1. Trang chủ
  2. Sản phẩm
  3. TRANH SƠN MÀI
  4. TRANH HOA
TRANH HOA

HOA HỒNG

HOA HỒNG

Mã sản phẩm: HDM - 004
Kích thước/trọng lượng: 85 x 65 cm / 4,7 kg

Giá: 3.000.000 VNĐ

HOA HƯỚNG DƯƠNG

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: HHD - 001
Kích thước/trọng lượng: 75 x 70 cm / 5 kg

Giá: 3.000.000 VNĐ

HOA HƯỚNG DƯƠNG

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: HHD - 002
Kích thước/trọng lượng: 70 x 70 cm / 4,5 kg

Giá: 2.600.000 VNĐ

HOA HƯỚNG DƯƠNG

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: HHD - 003
Kích thước/trọng lượng: 40 x 70 cm / 3 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA HƯỚNG DƯƠNG

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: HHD - 004
Kích thước/trọng lượng: 60 x 60 cm / 3,5 kg

Giá: 2.200.000 VNĐ

HOA HƯỚNG DƯƠNG

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: HHD - 005
Kích thước/trọng lượng: 60 x 18 x 5 / 3,6 kg

Giá: 3.000.000 VNĐ

HOA HƯỚNG DƯƠNG

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: HHD - 006
Kích thước/trọng lượng: 75 x 55 cm / 3,5 kg

Giá: 2.200.000 VNĐ

HOA HƯỚNG DƯƠNG

HOA HƯỚNG DƯƠNG

Mã sản phẩm: HHD - 007
Kích thước/trọng lượng: 80 x 50 cm / 3,5 kg

Giá: 2.200.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 001
Kích thước/trọng lượng: 80 x 80 cm / 8 kg

Giá: 3.000.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 002
Kích thước/trọng lượng: 60 x 60 cm / 3,5 kg

Giá: 2.200.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 003
Kích thước/trọng lượng: 60 x 60 cm / 3,5 kg

Giá: 2.200.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 004
Kích thước/trọng lượng: 40 x 60 cm / 2 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 005
Kích thước/trọng lượng: 40 x 60 cm / 2 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 006
Kích thước/trọng lượng: 40 x 60 cm / 2 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 007
Kích thước/trọng lượng: 40 x 60 cm / 2 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 008
Kích thước/trọng lượng: 65 x 50 cm / 3 kg

Giá: 1.500.000 VNĐ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 010

Giá: Liên hệ

HOA MỘC LAN

HOA MỘC LAN

Mã sản phẩm: HML - 009

Giá: Liên hệ

HOA SEN HỒNG

HOA SEN HỒNG

Mã sản phẩm: HCC - 031
Kích thước/trọng lượng: 40 x 40 cm / 1,2 kg

Giá: 880.000 VNĐ

HOA SEN NHŨ VÀNG

HOA SEN NHŨ VÀNG

Mã sản phẩm: HCC - 032
Kích thước/trọng lượng: 60 x 40 cm / 2,5 kg

Giá: 1.150.000 VNĐ

HOA SEN NHŨ VÀNG

HOA SEN NHŨ VÀNG

Mã sản phẩm: HCC-004
Kích thước/trọng lượng: 40 x 60 cm / 2,5 kg

Giá: 1.150.000 VNĐ

THIẾU NỮ BÊN HOA SEN

THIẾU NỮ BÊN HOA SEN

Mã sản phẩm: HCC - 007
Kích thước/trọng lượng: 85 x 65 cm / 4,7 kg

Giá: 3.000.000 VNĐ

HOA SEN HỒNG

HOA SEN HỒNG

Mã sản phẩm: HCC - 033
Kích thước/trọng lượng: 70 x 50 cm / 3 kg

Giá: 2.200.000 VNĐ

HOA SEN TRẮNG

HOA SEN TRẮNG

Mã sản phẩm: HCC - 034
Kích thước/trọng lượng: 65 x 45 cm / 2,5 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA SEN TRẮNG

HOA SEN TRẮNG

Mã sản phẩm: HCC - 035
Kích thước/trọng lượng: 65 x 45 cm / 2,5 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA SEN HỒNG

HOA SEN HỒNG

Mã sản phẩm: HCC - 036
Kích thước/trọng lượng: 40 x 60 cm / 2 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA SEN XANH

HOA SEN XANH

Mã sản phẩm: HCC - 037
Kích thước/trọng lượng: 60 x 45 cm / 2 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

MỘT CÕI TRỜI RIÊNG

MỘT CÕI TRỜI RIÊNG

Mã sản phẩm: HCC-016
Kích thước/trọng lượng: 60 x 40 cm / 2 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA ĐỒNG NỘI

HOA ĐỒNG NỘI

Mã sản phẩm: HCC - 028
Kích thước/trọng lượng: 50 x 50 cm / 1,5 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

HOA ĐỒNG NỘI

HOA ĐỒNG NỘI

Mã sản phẩm: HCC - 027
Kích thước/trọng lượng: 50 x 50 cm / 1,5 kg

Giá: 1.200.000 VNĐ

NẮNG PHƯƠNG NAM (CÓ KHUNG)

NẮNG PHƯƠNG NAM (CÓ KHUNG)

Mã sản phẩm: HCC-026
Kích thước/trọng lượng: 60 x 120 cm / 9 kg

Giá: 2.800.000 VNĐ

NẮNG PHƯƠNG NAM

NẮNG PHƯƠNG NAM

Mã sản phẩm: HCC - 006
Kích thước/trọng lượng: 60 x 120 cm / 7 kg

Giá: 2.600.000 VNĐ

Copyrights © 2019 MỸ NGHỆ TONY KHẢI. All rights reserved.
Đang online: 4   |   Tuần: 855   |   Tháng: 26560   |   Tổng truy cập: 3050776
Hotline tư vấn miễn phí: 096 553 2879
icon zalo

TRANH HOA, TRANH ĐĨA

TRANH HOA, TRANH ĐĨA